Verenigingen
  v 1.00-001/5.4.45
Hartelijk welkom

Inleiding

Golfverenigingen zijn een belangrijke doelgroep voor golfers.nl. Dat is dan ook de reden dat deze site veel functionaliteit biedt om de verenigingsactiviteiten te ondersteunen.

Het verenigingsdeel bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 • Rudimentaire ledenadministratie;
 • Wedstrijd en Competitie ondersteuning;
 • Ondersteuning 9 Stappen Plan;
 • Handicap registratie;
 • Starttijden reserveren (In ontwikkeling).
 • Verenigings functionaliteit

  Onderstaand wordt de geboden functionaliteit kort toegelicht:

  Rudimentaire Ledenadministratie

  Met onze "Rudimentaire Ledenadministratie" kunt U de ledenadministratie beheren en rechten geven aan vertegenwoordigers om wedstrijden en competities te definiën. De ledenadministratie koppelt de individuele golfers aan uw vereniging zodat deze gebruik kunnen maken van de verenigings faciliteiten zoals het inzien van de wedstrijdkalender, inschrijven voor wedstrijden en competities, ranglijsten raadplegen en (indien de golfbaan dit toestaat) starttijden reserveren.

  Wedstrijd en Competitie Ondersteuning

  Een groot deel van de verenigingsactiviteiten bestaat uit het plannen en organiseren van wedstrijden en competities.
  Golfresultaten.nl ondersteunt U hierin. U kunt via deze site wedstrijden en competities definiëren die vervolgens automatisch op de wedstrijdkalender verschijnen, waardoor leden van Uw vereniging zich hiervoor on-line in kunnen schrijven.
  De wedstrijden en competities zijn onder te verdelen in door u gewenste categoriën zoals geslacht, leeftijd, handicapgroep.
  Vervolgens kunnen er flights samengesteld worden en stickers worden afgedrukt om de scorekaarten te kunnen identificeren, waarna na afloop de scorekaarten of uitslagen kunnnen worden verwerkt zodat de ranglijst kan worden samengesteld. Deze ranglijst is weer inzichtelijk voor de leden van Uw vereniging.
  Daarnaast is het mogelijk om voor competities en wedstrijden de zogenaamde CBA te berekenen en automatisch in de handicap registratie van de deelnemers te verwerken.

  Ondersteuning 9 Stappen Plan;

  Via golfresultaten.nl kunnen leden van verenigingen, als ze nog niet in het bezit zijn van baanpermissie of het GVB, zich aanmelden voor het 9 stappen plan.
  Via de ledenadministratie kunnen de GolfPro en een afgevaardigde van de golfclub of baaneigenaar aangeven dat een verenigingslid over voldoende vaardigheden beschikt om baanpermissie te verkrijgen.
  De handicap commissie kan vervolgens aangeven wanneer het regelexamen met goed gevolg is afgelegd en wanneer de 1e Q-Kaart is ingeleverd. Indien via het invoeren van Q-kaarten de handicap kleiner of gelijk wordt aan 54 dan heeft het betreffende lid het GVB behaald. Dit wordt tevens aan de NGF gecommuniceerd.
  Verder wordt de handicap vanaf 54 geregistreerd en indien deze kleiner of gelijk wordt aan 36 dan wordt automatisch een EGA Handicap verkregen en bij het inleveren van 4 scorekaarten in enig jaar wordt deze ook actief.

  Handicap registratie;

  Voor de individuele golfers die gebruik maken van deze site is een handicapregistratie module aanwezig. Dezelfde algoritmes worden gebruikt om de formele handicapregistratie te kunnen realiseren. Indien een individuele golfer bij het registreren van zijn of haar scorekaart een qualifying indentifcatie, tezamen met het NGF registratienummer invoert, dan verschijnt de scorekaart automatisch in de lijst van nog te accorderen handicapregistraties die vervolgens door de handicap commissie eenvoudig kan worden verwerkt.
  Vanuit deze handicap registratie kunnen de jaarlijkse herzieningen worden berekend en de handicapregistratie worden opgenomen. De handicapmutaties zijn voor het betreffende verenigingslid raadpleegbaar.
  Tevens is er een interface met het centraal adressen bestand van de NGF om periodiek de handicap mutaties met de NGF te communiceren.

  Starttijden reserveren (In Ontwikkeling)

  vanuit golfresultaten is het mogelijk om timeslots (starttijden) te reserveren voor een bepaalde lus op een golfbaan. Deze mogelijkheid wordt echter alleen geboden als de golfbaan exploitant hieraan meewerkt, omdat een reservering eveneens in het planningssysteem van de exploitant moet worden verwerkt.
  Het reserveren van een starttijd vindt plaats door een vrije starttijd van een lus te selecteren en deze vervolgens te bevestigen. Hierbij moet worden aangegeven voer hoeveel spelers de starttijd gereserveerd wordt.

   
  Demo en Test site
  Het Team van golfresultaten.nl Webdevelopment
  by Sprinkel.nl