Golfers
  v 1.00-001/5.4.45
Hartelijk welkom

Inleiding golfers functionaliteit.

Golfers.nl biedt recreatieve golfers de mogelijkheid om de scorekaarten in te voeren en te beheren. Op basis hiervan worden uw resultaten geanalyseerd.

Voordat u de functionaliteit voor Golfers kunt gebruiken, moet u eerst inloggen. Indien u nog geen golfresultaten account heeft dan kunt u zich registreren. Zowel het inloggen als het registreren vindt plaats via de navigatiebalk boven in dit scherm.

Het golfersgedeelte biedt de onderstaande functionaliteiten:

 • Het invoeren en beheren van scorekaarten;
 • Analyse van de behaalde spelresultaten.
 • Het registreren van handicapmutaties (*);
 • Raadplegen van de wedstrijdkalender, inschrijven voor wedstrijden en het raadplegen van ranglijsten (*);
 • Het registreren van starttijden op uw huisbaan (**)
 • Het invoeren en analyseren van de resultaten van uw slagen (*);
 •    
  (*) Alleen als u bent aangesloten bij een golfvereniging die golfresultaten heeft geïmplementeerd.
  (**) Alleen als de betreffende golfbaan het on-line registreren toestaat en als u bent aangesloten bij een golfvereniging welke golfresultaten heeft geïmplementeerd.
  Golfers functionaliteit

  Onderstaand wordt de geboden functionaliteit kort toegelicht:

  Scorekaarten

  Met "scorekaarten invoeren en beheren" kunt U de resultaten van een golfronde vastleggen, of desgewenst raadplegen of wijzigen. Golfers die bij een golfvereniging zijn aangesloten dienen aan te geven of een golfronde qualifying is. Indien dit het geval is, dan wordt na invoer tegelijkertijd Uw aangepaste Exact Handicap berekend en aangeboden aan de beheerder van de R&H commisie voor verdere verwerking. Tegelijkertijd worden de vastgelegde spelresultaten gebruikt om een analyse van uw spelresultaten te produceren.

  Analyse spelresultaten

  De analyse functie geeft inzicht in de golf "performance" Er worden drie overzichten getoond, te weten:

 • Frequentietabel;
 • Pareto analyse;
 • Staafdiagram met tijdvolgordelijke weergave van stablefordtotalen per golfronde;
 • Frequentietabel

  Voorbeeld frequentie tabel De frequentietabel verschaft inzicht in het aantal malen dat een categorie holes (Par 3, Par 4 en Par 5) met een bepaalde hoeveelheid slagen wordt gerealiseerd. In de linker illustratie is hier een voorbeeld van weergegeven.
  In de tabel is te zien dat de analyse gebaseerd is op de resultaten van 54 gespeelde holes, waarbij van 19 - PAR4 holes een PAR resultaat is behaald. Aangezien dit overzicht is gecorrigeerd qua handicapverrekening, betekent dit dat het 19 maal is voorgekomen dat u heeft uitgeholed in 4 slagen + het aantal extra slagen dat u krijgt op basis van uw handicap. Naast het geïllustreerde voorbeeld wordt in de analyse tevens een diagram getoond waarbij geen handicap verrekening wordt toegepast.

  Pareto Analyse

  Voorbeeld van een Pareto analyse

  Een andere wijze om deze informatie inzichtelijk te maken is via een zogenaamde pareto analyse.
  Ook in dit voorbeeld zien we dat van alle 30 - PAR4 holes die er gespeeld, er na handicapverrekening 19 maal een PAR gespeeld is.
  Dit overzicht wordt eveneens voor de gespeelde PAR3 en PAR5 holes getoond.
  De meest voorkomende hoeveelheid slagen is boven aan het diagram afgebeeld en de minst voorkomende onderaan. Daarnaast heeft elke hoeveelheid slagen een eigen kleur. Lange balken die groen van kleur zijn betekent over het algemeen dat uw handicap lager wordt, veel rood gekleurde balken betekent echter dat uw handicap aan het verhogen is.

  Volgordelijke Staleford weergave

  Voorbeeld stableford ontwikkeling

  Het aantal stablefordpunten is hier per golfronde als staafdiagram weergegeven. Het meest recente stablefordresultaat is aan de rechterzijde weergegeven, terwijl de meest linkse het oudste resultaat weergeeft.
  Er worden twee separate diagrammen getoond, één voor de 18 holes, alsmede één voor de 9 holes resultaten.
  Opgemerkt dient te worden dat bij het interpreteren van deze overzichten rekening gehouden moet worden met wijzigende handicaps. Het overzicht geeft dus geen inzicht in het aantal benodigde slagen.


  Handicap registratie

  Hier worden de wijzigingen in uw handicap inzichtelijk gemaakt zodat u de ontwikkeling van uw exact handicap kunt volgen.
  Het is eveneens mogelijk om handmatig handicap wijzigingen in te voeren, bijvoorbeeld voor de jaarlijkse herziening of om de initiële waarde vast te leggen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om wijzigingen in reeds aanwezige handicap registraties aan te brengen. Het wijzigen van de mutatie registraties vraagt echter de nodige voorzichtigheid omdat de navolgende mutaties niet automatisch aangepast worden. Voor het berekenen van een handicapmutatie wordt de volgende tabel gehanteerd:

  Cate-
  gorie
  Handicap Buffer Zone Opw.
  mut.
  Neerw.
  mut.
  Van T/m 18
  Holes
  9
  Holes
  1 0,0 4,4 N.v.t. N.v.t. - -
  2 4,5 11,4 34 - 36 N.v.t. 0,1 0,2
  3 11,5 18,4 33 - 36 35 - 36 0,1 0,3
  4 18,5 26,4 32 - 36 34 - 36 0,1 0,4
  5 26,5 36,0; 31 - 36 33 - 36 0,2 0,5
  6 36,1 45,0 0 - 36 0 - 36 0 1
  Het getal dat vermeld staat in de kolom Opwaartse mutatie (Opw. mut) is het aantal punten dat uw handicap toeneemt indien u minder stablefordpunten behaald dan het aantal dat in de de kolom bufferzone genoemd wordt. Hierbij is het aantal stablefordpunten dat u van de bufferzone afwijkt niet belangrijk. In de kolom Neerwaartse mutatie (Neerw. mut) is het aantal punten vermeld waarmee uw handicap verlaagd wordt voor elke stablefordpunt die u meer gescoord dan de genoemde 36 puntengrens.
  Zoals u kunt zien worden er geen handicapmutaties aangebracht in categorie 1 en ook niet bij het registreren van een 9 holes scorekaart in categorie 2.

  Uitgebreide spelanalyse.

  Golf spelers die zijn aangesloten bij een golfvereniging, waarvan deze vereniging gebruik maakt van golfresultaten.nl, kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om de een golfronde gedetailleerd vast te leggen. Elke slag wordt, inclusief het resultaat, vastgelegd. De resultaten worden in de baan genoteerd op een speciale scorekaart die eerst afgedrult moet worden via deze site. Vanzelfsprekend zijn er uitgebreide statistieken en grafische afbeeldingen die duidelijk maken op welke onderdelen van het golfspel we goed presteren en welke onderdelen extra aandacht verdienen. De resultaten zijn ook toegankelijk voor de aan de vereniging verbonden teaching pro zodat een specifiek lesplan opgesteld kan worden.

  Raadplegen Competitie ranglijsten.

  Dezelfde categorie spelers die zijn aangesloten bij een vereniging kunnen, vermits de vereniging gebruikk maakt van golfresultaten.nl, de wedstrijd en competitieresultaten en ranglijsten van de vereniging raadplegen.


   
  Demo en Test site
  Het Team van golfresultaten.nl Webdevelopment
  by Sprinkel.nl