Deze site
  v 1.00-001/5.4.45
Hartelijk welkom

Inleiding

Golfresultaten.nl is ontwikkeld door een enthousiaste, maar overigens niet getallenteerde, recreatieve golfer met een handicap hoog in de 20, die maar niet naar beneden wil gaan.

Al geruime tijd bestond het idee om een website te ontwikkelen waar scorekaarten ingevoerd kunnen worden en waar men de spelresultaten kan analyseren, met als doel de sterke en zwakke punten van het spel te onderkennen zodat daar gericht aandacht aan besteed kan worden.

Er zijn al een aantal van deze sites, maar deze zijn of voor de cracks onder ons bedoeld of deze zijn dermate onvriendelijk in gebruik danwel zodanig vervuild dat deze sites niet uitnodigen on regelmatig te gebruiken.
Met name het ontbreken van een integrale keten toepassing voor recreatieve golfers heeft de doorslag gegeven om te starten met het ontwikkelen van deze website, waarbij de financiële crisis er mede voor heeft zorggedragen dat er ook gelegenheid voor was.

Doelstelling en doelgroepen

In de uiteindelijke verschijningsvorm van deze site willen we integraal de recreatiegolf-processen kunnen ondersteunen en de doelgroepen hiervan bedienen.
Dit zijn de vanzelfsprekend de spelers die het edele golfspel beoefenen, golfverenigingen waar deze spelers al dan niet lid van zijn, de exploitantan van golfbanen waar starttijden gereserveerd kunnen worden en de aanbieders van produkten die een homogene groep golfers willen bereiken.

Voor de diverse doelgroepen van deze site is een separate pagina aanwezig.

De techniek achter deze site

De site is ontwikkeld in een zogenaamde WAMP omgeving en naast HTML en PHP is gebruik gemaakt van JavaScript™, JQuery™, Google™ gereedschap en enige in ADOBE™ Dreamweaver® aanwezige halffabricaten. Alle grafische afbeeldingen zijn in fireworks of illustratoe ontwikkeld.
Als database is mysql gebruikt, waarbij twee database engines worden gebruikt, te weten myISAM voor de tabellen die als referentie gebruikt worden en INNODB om transacties te kunnen voorzien van een fatsoenlijk commit of rollback mechanisme.

De site is OO ontwikkeld “ of althans dat is getracht voor zover PHP 5.x en onze kennis dat toelieten;-)”.
Er is ontwikkeld en getest volgens het OTAP concept en er is aandacht besteed aan browser compatibiliteit, waarbij ons is opgevallen dat een aantal browsers zich gedragen zoals je zou verwachten, maar er zijn er bij die qua gedrag toch wat aandacht gevraagd hebben, waarbij de echte kenners nog punten zullen herkennen waar de weergave op details verschillen.

Vragen?

Indien u vragen of opmerkingen heeft of meer over de achtergrond of toekomstige ontwikkelingen te weten wilt komen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen via de contact pagina.

 
Demo en Test site
Het Team van golfresultaten.nl Webdevelopment
by Sprinkel.nl